Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Papirløs handel – Mindre papir, hurtigere service

Spar tid på at forberede dine forsendelser, reducere papirarbejde og fremskynd toldbehandlingen med DHLs Papirløs handel.
DHLs Papirløs handel giver dig mulighed for elektronisk at overføre tolddokumenter, så du ikke længere behøver at udskrive dem og fysisk vedlægge dem dine forsendelser. Udover at spare dig tid, vil denne gratis service spare dig for papir og print omkostninger, samtidig med at det også bidrager positivt til miljøet.

Hvordan kan Papirløs handel hjælpe mig?

  • Sparer tid – Du behøver ikke længere fysisk at vedlægge toldfaktura dine forsendelser
  • Sparer penge – Reducerer print og papir omkostninger
  • Færre forsinkelser – Tidligere modtagelse af dokumenter, hurtigere ekspedering
  • Miljøvenlig – Reducerer brugen af papir og toner.

Hvordan virker Papirløs handel?

Papirløs handel er integreret i DHL XML Service, DHL IntraShip, DHL OnlineShipping, og DHL EasyShip. Du registrerer dig til Papirløs handel én gang, hvorefter det vil blive tilbudt automatisk, når du klargør dine forsendelser – hvis det er tilgængeligt i destinationslandet og inden for de tilladte toldværdier.
Med Papirløs handel har du mulighed for både at generere Handels eller Proforma faktura i DHLs elektroniske forsendelses løsninger, men du kan også uploade din egen faktura.

Hvordan kommer jeg i gang med Papirløs handel?

Papirløs handel er tilgængeligt i følgende elektroniske forsendelses løsninger, og det er nemt at komme i gang:

Papirløs Handel Betingelser

DHL tilbyder en Papirløs handel service, der tillader afsendere at sende visse dokumenter, der ledsager forsendelsen, elektronosk (så du ikke længere behøver at printe og vedlægge dokumenter fysisk).
Du som “Afsender” accepterer på dine vegne, samt på vegne af alle andre med interesse i forsendelsen, at disse Papirløs handel betingelser gælder for alle forsendelser, der sendes via papirløs handel servicen.
Du accepterer yderligere, at disse Papirløs handel betingelser gælder, ud over DHLs Generelle Vilkår og Betingelser for transport, som angivet på DHLs hjemmeside, som gælder fuldt ud! Særligt skal din opmærksomhed ledes til afsnit 2 (Uacceptable forsendelser), 6 (DHLs Ansvar) og 10 (Afsenders garantier og indeståelser) i DHLs Generelle Vilkår & Betingelser.
DHL vil give dig instruktioner om brug af Papirløs handel. De gælder i tillæg til eksisterende krav, når forsendelser og transportdokumenter overleveres til DHL. Dette vil omfatte:
  • formatet du vil sende de elektroniske filer i,
  • kvalitetskravene til scanning af dokumenter,
  • tidspunktet for dataoverførsel,
  • oplysninger om hvor forsendelses papirerne skal sendes hen,
  • forsendelsesoplysningerne (ex oprindelse, destinationer, indhold, forsendelsesværdi), for hvilke Papirløs handel ikke er tilgængelig,
  • Enhver dokumentation (som oprindelses certifikat) som også skal leveres i hardcopy, når forsendelsen overleveres til DHL
Du accepterer at overholde alle DHLs instruktioner vedrørende Papirløs handel. Du accepterer endvidere at overholde alle juridiske og toldmæssige krav vedrørende Papirløs handel, og at du f.eks. ikke vil bruge Papirløs handel til forsendelser der kræver fysiske dokumenter vedlagt forsendelsen.
Du bekræfter at du er autoriseret til at sende data elektronisk. Du giver DHL tilladelse til at anvende de data, du overfører til DHL elektronisk, med henblik på behandling og anvendelse af Papirløs handel forsendelser. Dette omfatter også din virksomheds brevhoved og elektroniske signatur.
Alle dokumenter der sendes elektronisk skal være læselige.
Du accepterer at holde DHL skadesløs fra ethvert tab, skader eller forsinkelser, som følge af brud på Generelle Vilkår og Betingelser for transport og vilkår og betingelser for Papirløs handel.
Du bekræfter modtagers samtykke til brug af Papirløs handel.