Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Grønne løsninger

Videos
false false

GoGreen program

Close

GoGreen program

GoGreen program

/content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/green_solution/GreenSolutions/204x99_video_image/video_gogreen_204x99.jpg /jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png /jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png
Links Info

Milepæle indenfor klimabeskyttelse

2001: Deutsche Post DHL Group etablerer et miljøteam i erkendelse af miljøspørgsmålets voksende betydning.
2002: DHL Sverige lancerer „Gröna Ton“ (grønne tons), vores første transportservice med „grøn“ merværdi til fremme af vedvarende brændstoffer.
2005: DHL Parcel Tyskland indfører „Grüne Paket“ (Grøn Pakke), en klimaneutral pakkeforsendelsestjeneste.
2006: Klimaneutrale forsendelsestjenester stilles til rådighed for DHL Express kunder i flere europæiske lande.
2007: Der lanceres klimaneutrale brevforsendelsestjenester for private og forretningskunder i Tyskland.
2008: Med sit GOGREEN program er DPDHL den første logistikudbyder, der tilslutter sig målet om at reducere CO2-udledningen med 30 % frem til 2020.
2008: DHL Supply Chain etablerer Storbritanniens første klimaneutrale lager ved at installere en jordvarmepumpe og et nyt belysningssystem.
2009: Deutsche Post DHL Group ekspederer over 700 millioner GOGREEN produkter, der kompenserer for 38.600 tons CO2 ved klimabeskyttelsesprojekter.
2010: Antallet af GOGREEN forsendelser stiger til 1,7 milliarder årligt.
2010: GOGREEN tjenesten stilles også til rådighed for DHL Global Forwarding kunder verden over.
2010: DHL Freight begynder at tilbyde CO2-regnskaber i visse områder. Kunder kan kompensere for deres udslip ud fra disse regnskaber.
2011: DHL Global Forwarding Freight indfører Carbon Dashboard, et online-rapporteringsværktøj til at vise kunderne deres CO2-udledning.
2011: DHL Parcel Tyskland ekspederer nu alle pakker fra private kunder klimaneutralt uden tillæg.
2011: For at opnå certifikat til at udstede CO2-kvoter lancerer Deutsche Post DHL Group sit eget klimabeskyttelsesprojekt i Lesotho.
2012: Klimaneutrale forsendelsestjenester står nu til rådighed for DHL Express kunder i ca. 60 lande verden over.
2012: DHL Express lancerer eksternt verificerede indberetningstjenester: Kunderne kan nu spore deres forsendelsers CO2-udledning.
Optimerede transportruter, køretøjer på alternative drivmidler og energieffektive lagre: Der findes mange metoder til at reducere klimaskadelige CO2-udledninger og andre miljøpåvirkninger ved godstransport og -opbevaring.

I samarbejde med vores kunder ønsker vi at udnytte dette potentiale. Hos DHL kalder vi det GOGREEN. Vi tror på, at miljøbeskyttelse og forretningssucces ikke bare er forenelige, men hænger tæt sammen.

GOGREEN produkter og tjenester

Med vores ekspertise og globale tilstedeværelse kan vi tilbyde vores forretningskunder en bred portefølje af grønne produkter og serviceydelser. Med udarbejdelse af detaljerede CO2-rapporterExternal Link / New Window* viser vi dem, hvor de står med hensyn til udledning af drivhusgasser. Selvom CO2-udledninger er logistikkens største klimaforandrende faktor, rapporterer vi også andre drivhusgasser (GHG) som f.eks. methan og lattergas. Og i overensstemmelse med den internationalt anerkendte, tværsektorielle standard "Greenhouse Gas Product Lifecycle Accounting and Reporting" tager vi også højde for udledninger, der hidrører fra produktion og transport af brændstof og energi.
I vores service Grøn optimeringExternal Link / New Window* arbejder vi sammen med kunder om at identificere områder for forbedring og veje til at opnå en reduktion i udledningen af drivhusgasser. Vi analyserer vores kunders komplette logistikkæde og arbejder sammen med dem om at optimere handelsruter og transportmåder. Derudover foreslår vi metoder til forbedring af deres generelle miljøindsats.
Og for at kompensere for uundgåelige udledninger tilbyder vi klimaneutraleExternal Link / New Window* serviceydelser. Vi deltager i det frivillige emissionshandelssystem og køber CO2-kreditter fra udvalgte projekter, hvorved vi reducerer udledninger og gavner lokalsamfundene. Siden januar 2014 har vi ikke alene kompenseret CO2, men også andre drivhusgasser som methan og lattergas, og ført GOGREEN fra CO2-neutral til klimaneutral. På basis af den nye GHG-protokol for produkter omfatter vi også udledninger fra produktion og transport af brændstoffer og energi.

* Bemærk, at disse links henviser til vores globale hjemmeside, som kun findes på engelsk.